Hå Element -
En uavhengig produsent av Betongelementer “Visjon”
På lag med kunden

 

Hå Element A/S holder til på Varhaug som er et tettsted på Jæren.

Etter ønske fra flere mindre entreprenører om en lokal elementprodusent ble firmaet startet i 1987.

Hå Element A/S er en selvstendig elementfabrikk uten tilknytning til noen fast entreprenør.

Landbruk og industri er hoved-produktområdene for Hå Element.

Hå element AS er eier av Hårr betong AS på Vigrestad,
som er spesialprodusent av blant annet trapper og balkonger.